TELEFON
 +420 518 321 387

   E-MAIL
 reditelstvi@zsvancur.cz

ID datové schránky: yazmmgg

REDIZO: 600115631

Uvolnění z výuky

Do 5 pracovních dnů včetně omlouvá třídní učitel/ka. Stačí omluvenka předem v omluvném listě. Pohlídejte si jen výšku absence. Při 30procentní absenci může dojít k odložení klasifikace a komisionálnímu přezkoušení.
Nad 5 pracovních dnů podejte prosím žádost na sekretariát školy.

Uvolnění z tělocviku

Doručte prosím žádost o uvolnění z výchovy potvrzenou od lékaře třídní/mu učitelce, nebo učiteli. O zbytek se postaráme.

Odklad nástupu do 1. třídy

Chcete-li odložit svému dítěti nástup do 1. třídy, doručte prosím následující žádost na sekretariát školy.

Individuální vzdělávání

Stěhujete se do zahraničí a chcete zůstat žáky naší školy. Kontaktujte nás a domluvíme způsob dalšího vzdělávání

Potřebuju znovu vysvědčení

Ztratili jste vysvědčení a potřebujete ho pro úřady či další instituce znovu. Doručte prosím následující žádost na sekretariát školy. Za každý vydaný stejnopis účtujeme správní poplatek 100,- Kč dle platných sazeb.

Přestup

Chci pryč: Podejte žádost o přijetí na školu, na kterou chcete přestoupit (většinou ji najdete na jejím webu), nebo můžete použít tu naši níže. U nás se odhlašovat nemusíte. Po přijetí na novou školu si obě instituce vymění dokumentaci. Doporučujeme vyřešit před odchodem předávku učebnic, finance (obědy, poplatky), absenci a další závazky. Dokud není vydáno rozhodnutí o přijetí je dítě stále žákem / žákyní původní školy.

Ostatní žádosti

image
image
image
image