TELEFON
 +420 518 321 387

   E-MAIL
 reditelstvi@zsvancur.cz

ID datové schránky: yazmmgg

REDIZO: 600115631

Doučování z Národního plánu obnovy

Naše škola je zapojena do Národního plánu obnovy financovaného z prostředků EU. Stručně ho charakterizuje ministerstvo školství:
Zásadním nástrojem pro zmírňování dopadu pandemie COVID-19 je tzv. Nástroj pro oživení a odolnost. Národní plán obnovy je strategickým dokumentem, kterým Česká republika požádala o finanční příspěvek z tohoto nástroje, a to ve výši přibližně 190 mld. Kč. Část prostředků ve výši 1 mld. Kč je určena také na podporu doučování.

Investice zahrnuté v rámci Národního plánu obnovy jsou rozčleněny do 6 pilířů, které se dále dělí na komponenty a konkrétní akce. Jeden z pilířů se zaměřuje také na vzdělávání a trh práce. Na následující období (roky 2022 až 2023) jsou pro doučování žáků v českých školách vymezené zdroje z Národního plánu obnovy. Doučování probíhá v rámci Komponenty 3.2. NPO - Adaptace kapacity a zaměření školních programů (Investice 3.2.2 - Doučování žáků škol).

Nejedná se o dlouhodobé kontinuální doučování, ale o cílené intenzivní doučování žáků vedoucí k rozvoji jejich znalostí a dovedností v určeném období po návratu k prezenční výuce.

Prakticky: Děti mohou navštěvovat doučování z hlavních předmětů - matematika, čeština, angličtina. Jde o placenou službu, kterou hradí stát prostřednictvím fondů Evropské unie. Doučování se uskuteční podle pokynů jednotlivých vyučujících v době před nebo po vyučování.

image