TELEFON
 +420 518 321 387

   E-MAIL
 reditelstvi@zsvancur.cz

ID datové schránky: yazmmgg

REDIZO: 600115631

Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín

Žáci se budou učit v moderních výukových prostorách, budou používány moderní výukové pomůcky, které napomáhají praktické výuce v odborných předmětech. Škola se stane bezbariérovým zařízením, čímž bude moci poskytovat kvalitní a dostupné vzdělávaní pro všechny žáky bez rozdílu. Řešením vnitřní konektivity bude škola plně připravena na možnosti, které vývoj v oblasti konektivity a internetového připojení nabízí. Investicí do posílení a modernizace vnitřní konektivity bude opět podpořen rozvoj klíčových kompetencí žáků. Budou moci naplno využívat IT vybavení, která již škola vlastní či která budou nově pořízena z projektu.

image

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Hlavní oblasti, které projekt řeší:

  • modernizace odborných učeben včetně kabinetů (fyzika, chemie, přírodopis, jazykové učebny)
  • zajištění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu
  • bezbariérovost - výstavba výtahu a bezbariérového WC
  • vedlejší aktivity
Projekt "Odborné a bezbariérové vzdělávání v nových učebnách ZŠ Vančurova Hodonín" z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) byl schválen a podpořen.
Cíle projektu:
  • Zkvalitnění infrastruktury školy v podobě modernizace a obnovy vybavení odborných učeben cizích jazyků, přírodopisu, fyziky a chemie a informatiky.
  • Zvýšení dostupnosti infrastruktury školy formou bezbariérového přístupu k modernizovaným odborným učebnám prostřednictvím vybudování výtahu a dále k vybudování bezbariérového WC.
  • Zkvalitnění vnitřní konektivity školy, která umožní žákům dostupnější, rychlejší a bezpečnější přístup na internet a jeho bezproblémové využití v rámci výuky.

Žáci se budou učit v moderních výukových prostorách, budou používány moderní výukové pomůcky, které napomáhají praktické výuce v odborných předmětech. Škola se stane bezbariérovým zařízením, čímž bude moci poskytovat kvalitní a dostupné vzdělávaní pro všechny žáky bez rozdílu. Řešením vnitřní konektivity bude škola plně připravena na možnosti, které vývoj v oblasti konektivity a internetového připojení nabízí. Investicí do posílení a modernizace vnitřní konektivity bude opět podpořen rozvoj klíčových kompetencí žáků. Budou moci naplno využívat IT vybavení, která již škola vlastní či která budou nově pořízena z projektu.